Cano Water נוצר כתגובה להשפעה המזיקה של בקבוקי פלסטיק על הסביבה.

כ-8 מיליון טון של פלסטיק נזרקים לאוקיינוס מדי שנה, ולכן Cano Water הוא אלטרנטיבה טובה לבקבוקי פלסטיק.

תמחזר את הפחית שלך והיא תחזור למדפים תוך כ-6 שבועות!

למידע נוסף בקרו באתר החברה הבינלאומי:

www.canowater.com

לראשונה בישראל פחית עם פקק לסגירה חוזרת

מים מנרלים מהרי האלפים

330ml Still

Resealable/Ringpull

500ml Still

Resealable

330ml Sparkling

Resealable/Ringpull

500ml Sparkling

Resealable